Vizija, misija, filosofija, vertybės

FILOSOFIJA

„Mokykla nėra pasirengimas gyvenimui, o pats gyvenimas.“ J. Dewey.
Tačiau gyvenimas mokykloje - žymiai intensyvesnis ir sudėtingesnis bendravimo, kūrybos, augimo ir auginimo prasme. 
Kad jaunas žmogus laimingai gyventų augindamas ir kurdamas save, labai svarbu, kad jis būtų sveikas, saugus savo šeimoje. 
Padėti augti ir kurtis jaunai asmenybei gali tik žmogus sąžiningas, harmoningas savo vidumi, įžvelgiantis ir padedantis prasmingai panaudoti kartais giliai po pralaimėjimo griuvėsiais pasislėpusius gabumus. 

VIZIJA

Inovatyvi progimnazija, tęsianti ir kurianti tradicijas, ugdanti kiekvieną mokinį pagal jo gebėjimus ir mokanti gyventi šiuolaikiniame pasaulyje.

M I S I J A

Aukštos kompetencijos pedagogai, įgyvendinantys priešmokyklinio, pradinio, I pakopos pagrindinio ugdymo programas miesto ir rajono vaikams bei sudarantys galimybes kiekvienam augti ir veikti humaniškoje ir saugioje aplinkoje.

VERTYBĖS

•    Bendražmogiškosios savybės (dora, pagarba, tolerancija, bendruomeniškumas, sąžiningumas)
•    Pilietiškumas 
•    Bendrų susitarimų laikymasis (taisyklių, pažadų)
•    Įsipareigojimas mokyklai
•    Kūrybiškumas