Korupcijos prevencija

Pastebėjus korupcijos apraiškas progimnazijoje, kreiptis į atsakingą už korupcijos prevenciją asmenį - Akvilę Daujotaitę el. p. a.daujotaite@saltiniomokykla.lt

Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją ir vidinio kanalo administravimą

Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla

Antikorupcijos švietimo programa 2019-2022 m.m.

Informacijos apie pažeidimus Raseinių Šaltinio progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas