Specialusis pedagogas

Šaltinio progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė Laura Burneikienė

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 – 12.50

8.00 –13.45

8.00 – 13.45

8.00 - 12.50

8.00 - 12.50

Specialiosios pedagogės darbo grafikas I-am pusmečiui (rengiama)

Specialiosios pedagogės darbo grafikas II-am pusmečiui (rengiama)