Projektai

2018-2019 m. m.

1. ESU. Sveikas ir laimingas vaikas. Raseinių rajono savivaldybės sveikatos programos. 

Projekto vadovė A. Gagilaitė

Tikslas - lavinti mokinių socialinį emocinį intelektą, ugdyti vertybines ir dorovines nuostatas, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius.

 Uždaviniai:

·         ugdyti asmenines, socialines ir emocines kompetencijas (savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, bendravimo įgūdžiai, atsakingas sprendimų priėmimas), reikalingas sveikam mokinio augimui ir brendimui;

·         suteikti žinių mokinių tėvams, kaip išlaikyti tvirtą, sveiką emocini psichologinį ryšį tarp paauglio ir suaugusiojo;

·         kurti emociškai intelektualią klasės bendruomenę;

·         stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

Laukiami rezultatai:

·         mokiniai išmoks pažinti save ir kitus, valdyti neigiamas emocijas, konfliktus, planuoti veiksmus, užtikrinančius teigiamus charakterio ugdymo pokyčius;

·         mokiniai išmoks konstruktyviai derinti asmenines vertybes su kitų komandos narių vertybėmis, vystyti darnius santykius su kitais asmenimis;

pagerės projekto dalyvių socialinė, psichologinė, emocinė sveikata. Sumažės neigiamų socialinių reiškinių paplitimas mokinių tarpe.

2. Edukacinė dieninė vasaros stovykla „ Pažink gimtąjį kraštą keliaudamas ir kurdamas“. Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų

Projekto vadovė J. Marcinkienė

Stovyklos tikslai:

·         Skatinti vaikų domėjimąsi gimtojo krašto istorija ir kultūriniu paveldu.

·         Ugdyti kūrybinius ir meninius mokinių gebėjimus, mokant tradicinių lietuvių liaudies meninės raiškos būdų.

·         Tobulinti stovyklautojų bendravimo įgūdžius.

Laukiami rezultatai:

Vaikai dalyvaus pažintinėse išvykose po Raseinių krašto istorijos ir kultūros paveldo lankytinas vietas.

Mokiniai edukaciniuose praktiniuose užsiėmimuose susipažins su senovės amatais, kurs darbelius iš gamtinės medžiagos.

Stovyklautojai, žaisdami judriuosius komandinius žaidimus, mokysis tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti, gerbti vieni kitus, laikytis susitarimų.

3. Projektas „Europos vidury yra tokia šalis“ kartu su Raseinių M. Martinaičio viešąja biblioteka, vienas iš renginių ciklo Europos dienai paminėti.

Projekto vadovė R. Tytmonaitė

Tikslas. Plėsti akiratį. Pažinti Lietuvą, pažvelgti į įprastą, bet dėl to kartais net nepastebimą aplinką, praturtinti ir aktualizuoti ugdymo procesą

Laukiamas rezultatas:

Urbanistinio peizažo fotografijų paroda „Europos vidury  yra tokia šalis“.

 

4. ETwinnig ,,4 seasons“

Projekto vadovė L. Vaigauskienė

Vaikai susipažins su metų laikų pokyčiais projekto partnerių valstybėse. Fotografuos, kurs įvairius darbelius, dainuos dainas apie įvairius metų laikus, Bus sukurta Virtuali knyga

5. ,,Internetinė pradinuko laboratorija“

Projekto vadovės L. Vaigauskienė ir J. Marcinkienė

Projekto tikslas, uždaviniai: pradinių klasių mokytojai ir mokiniai stiprins skaitmeninio raštingumo kompetencijas, puslapyje pasidaliname savo ir mokinių sukurtomis priemonėmis, aptariame išbandytas programas

6. Rudens Sekliai (Autumn Spies)

Projekto vadovė A. Abromavičienė

Mokiniai išmoks pastebėti rudeninės gamtos požymius ir jų kaitą per 3 mėnesius. Savo pastebėjimus užfiksuos rudeniškuose darbeliuose. Atlikdami partnerių sukurtas užduotis, analizuodami projekto partnerių darbus ir kurdami eilėraščius, išmoks vaizdingų pasakymų apie rudenį. Mokysis anglų k. žodžių apie rudens mėnesius, spalvas ir kitokių žodžių žaisdami gamtoje ir atlikdami užduotis klasėje. Apsikeis rudeniškais laiškais su projekto partneriu. Savo nuveiktais darbais pasidalinsime TwinSpace erdvėje. Mokinių veikla taps įdomesnė, patrauklesnė. Mokiniai ir mokytojai patobulins savo anglų kalbos žinias. Vaikai įgys žinių apie rudenį. Bendraus ir bendradarbiaus su projekto draugais. Sukurs nuveiktų darbų filmuką, rudens požymių albumą, rudens užduočių ir išmoktų angliškų žodžių knygeles su iliustracijomis.

7. Jaunieji biografijų rašytojai (Young Biography Writers)

Projekto vadovė A. Abromavičienė

1) tobulinti komunikavimo anglų kalba gebėjimus;

2) sudominti žymiausių pasaulyje žmonių (mokslininkų, išradėjų, muzikantų, menininkų, aktorių, sportininkų, rašytojų, filosofų, apaštalų) gyvenimo istorijomis;

3) skatinti bendrauti projektų partnerius iš skirtingų šalių;

4) ugdyti mokinių kūrybiškumą;

Rezultatais. Projekto dalyvių sukurta medžiaga bus keliama į projekto puslapį, kur mokiniai galės ją analizuoti, vertinti, aptarti, komentuoti. Bus sukurta žymių žmonių biografijų elektroninė knyga ir suorganizuota projekto darbų paroda.

8. Nešiukšlink savo ir mano aplinkos! (Your Mess is Mine)

Uždaviniai:

1) įgyti aplinkos saugojimo savimonę;

2) turėti drąsos ir įprasti įspėti žmones, kurie teršia aplinką;

3) tobulinti savo kūrybiškumą, atliekant projektą iš antrinių žaliavų;

4) tobulinti komunikavimo anglų kalba įgūdžius;

Tikimasi, kad projekto veiklos sustiprins mokinių atliekų rūšiavimo sąmojingumą, ir mokiniai savanoriškai ir sąmoningai rūšiuos atliekas ir mokykloje, ir namuose. Be to, mokiniai sąmoningai rinksis pakuotę, kurią galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Projekto metu partneriai sukurs dokumentinį filmą apie taršą ir rūšiavimo svarbą, iliustruos rūšiavimo svarbą plakatuose, kurie bus pakabinti mokyklos erdvėse, prie šiukšliadėžių, bus sukurta paroda drabužių, pagamintų iš antrinių žaliavų, bei sukurta daina apie atliekų rūšiavimo svarbą.

9. Gerbkime vieni kitus! (Let‘s Be Nice)

Projekto vadovė A. Abromavičienė

Gerbkime vieni kitus! (Let‘s Be Nice)

Uždaviniai:

1) tobulinti komunikavimo anglų kalba gebėjimus gyvenimiškose situacijose;

2) išmokti tinkamo elgesio pavyzdžių;

3) mokytis gerbti vieni kitus;

4) ugdyti mokinių kūrybiškumą ir vaizduotę;

5) ugdyti mokinių estetinį ir meninį suvokimą

Laukiami projekto rezultatai: Mokiniai susiras draugų tarp projekto partnerių, bus sukurti pozityvaus elgesio modeliai, kuriais naudodamiesi mokiniai stiprins savo pozityvų elgesį. Mokiniai gebės nustatyti ribas tarp gero ir blogo elgesio. Bus sukurta projekto veiklų elektroninė knyga, projekto veiklos bus vizualizuotos mokyklos erdvėse.

10. Pasirūpinkime savo augintiniais! (Let‘s take care of our loving pets!)

Projekto vadovė A. Abromavičienė

Uždaviniai:

1) tobulinti komunikavimo anglų kalba gebėjimus gyvenimiškose situacijose;

2) įgyti žinių apie skirtingų kultūrų įvairovę, bei ugdyti toleranciją kitokiai kultūrai;

3) įgyti žinių apie gyvūnų veisles ir jų elgesio ypatumus;

4) ugdyti mokinių meilę gyvūnams, norą jais rūpintis ir nepalikti be namų;

5) ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius;

Mokiniai patobulins komunikavimo anglų kalba gebėjimus, išmoks naudoti bent 1 naują internetinį įrankį, bus sukurtas projekto dalyvių augintinių elektroninis albumas ir kiekviena projekto komanda sukurs trumpą video reklamą apie tai, kad negalima palikti be namų savo 

2017-2018 m. m.

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas
 
“Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” (angl. “Videogames for Teachers”) (V4T)
Raseinių šaltinio progimnazija yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte “Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” (angl. “Videogames for Teachers”) (V4T). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).
 
Projekto“Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” tikslas suteikti pedagogams būtinus, inovatyvius metodinius įgūdžius, kompetencijas ir priemones, kad jie galėtų veiksmingai išnaudoti vaizdo žaidimus ir mobilias programėles edukaciniais tikslais, tokiu būdu didinti besimokančiųjų kūrybiškumą ir plėsti jų požiūrį apie mokymosi procesą. 
 
Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2018 10 31
 
Projektu siekiama:
Išanalizuoti edukacinių vaizdo žaidimų didaktinį potencialą ir suteikti pedagogams įgūdžių, kurie būtų naudingi ir greitai pritaikomi prie jų turimų mokymo metodų, pilnavertiškai išnaudojant vaizdo žaidimų edukacinį potencialą.
Suteikti išsamią informaciją apie inovatyvius didaktinius metodus, taikytinus mokymo procese, kurio metu būtų panaudojami vaizdo žaidimai ir žaidybiniai elementai/programėlės bei taikomosios programos mobiliesiems įrenginiams. 
Suteikti pedagogams pagrindines programavimo kalbų žinias, kad jie turėtų galimybę būti savarankiški kuriant ir panaudojant paprastus edukacinius vaizdo žaidimus ir programėles mobiliuosiuose įrenginiuose.  
 
Projekto planuojami rezultatai:
Interaktyvi duomenų bazė su edukaciniais ir turinčiais edukacinį potencialą vaizdo žaidimais ir programėlėmis, skirtomis mobiliesiems įrenginiams.
Mokymo/si vadovas mokytojams apie vaizdo žaidimų ir programėlių pritaikomumą edukaciniu pagrindu, siekiant pagerinti tradicinio mokymo kontekstą.
E-mokymosi medžiaga būsimiesiems mokytojams, kurioje pateikti  programavimo kalbų pagrindai, informacija apie autorystės užtikrinimo įrankius, siekiant, kad mokytojai galėtų būti savarankiški kuriant ir panaudojant edukacinius vaizdo žaidimus ir programėles, skirtas mobiliesiems įrenginiams.
 
Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: http://v4t.pixel-online.org/
Projekto lankstinukas lietuvių kalba: https://v4t.pixel-online.org/brochure.php 

 

2016-2017 m. m.

eTwinnning projektas ,,Let's celebrate the European Day of Languages with us!“

Tikslas. Supažindinti mokinius su kitomis Europos kalbomis, drauge švęsti Europos kalbų dieną.
Projekto anotacija. Partneriai susipažįsta, pristatoma klasė, mokykla, valstybė. Dainuojama daina savo šalies valstybine kalba ir įkeliama į TwinSpace. Kuriamas virtualus žodynas. Mokiniai sveikina vieni kitus Europos kalbų dienos proga siųsdami savo kūrybos atvirukus bei šalį reprezentuojančių atvirukų rinkinius. Videokonferencijos metu partneriai bendrauja tiesiogiai.
Projekto tikslinė grupė. 4c klasės mokiniai
Partneriai. Lenkija, Graikija, Rumunija, Prancūzija, Ukraina, Ispanija, Portugalija, Slovėnija, Čekija, Italija.
Įgyvendinimo laikas. 2016 m.09 - 12 mėn.
Projekto vadovas mokykloje. Liuba Vaigauskienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė

Projektas ,,Me, My City'' (Aš, mano miestas) 

Projekto tikslas: tobulinti mokinių kalbinius gebėjimus, komunikacines kompetencijas ir IKT įgūdžius, pritaikant praktinėje veikloje ir bendradarbiaujant; sukurti žemėlapį, atspindintį mokinių kasdienę aplinką: nufotografuoti, aprašyti, įdėti, paklausti-atsakyti.
Projekto anotacija: Šis projektinis darbas padeda mokiniams geriau pažinti savo mietą, fotografuojant ir angliškai aprašant gyvenamuosius rajonus, švietimo įstaigas, rekreacines zonas, gamybinius objektus, religines vietas ir kt. Nuotraukos ir aprašymai yra talpinami zeemaps programėlėje (memycity.com/S2). Mokiniai kuria daugiakalbius žodynėlius temomis „Vietos mieste“ ir „Geografiniai ypatumai“ su https://docs.google.com. Vėliau mokiniai bendraus su projekto partneriais, užduodami ir atsakydami į klausimus apie savo ir partnerių miestus. Projekto veiklos suteikia galimybę praktiškai pritaikyti įgytus gebėjimus ir įgūdžius, ieškant, atrenkant ir apipavidalinant reikiamą informaciją, ugdo mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, socialinius įgūdžius ir skatina vidinę mokymosi motyvaciją. 
Projekto tikslinė grupė: gabūs 5-6 klasių mokiniai
Projekto partneriai: Prancūzija, Kroatija, Indija, Italija, Serbija ir Lenkija
Projekto įgyvendinimo laikas 2016-2017 m.m.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Lijana Ivoškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Projektas ,,Communication activities between Raseiniai (Lithuania) and La Paca (Spain): let's talk and write in English!'' (Komunikacinės veiklos tarp Raseinių ir La Pakos: Kalbėkime ir rašykime angliškai!

Projekto tikslas: tobulinti kalbinius mokinių gebėjimus, IKT įgūdžius ir komunikacines kompetencijas natūralioje aplinkoje, pasikeičiant elektroniniais laiškais, kuriant pristatymus ir video apie tradicines šventes, dalyvaujant video konferencijoje per Skype ir kt.
Projekto anotacija: Šis projektinis darbas skirtas bendrauti ir bendradarbiauti anglų kalba eTwinning platformoje, padeda ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, socialinius įgūdžius, turi teigiamą įtaką ir skatina vidinę mokymosi motyvaciją. Įvairios projekto veiklos (prisistatymai, laiškai nurodytomis temomis, šalies ir miesto, papročių ir tradicijų pristatymai, t.t) ugdo komunikavimo kompetenciją, t.y. žodinius-lingvistinius gebėjimus dalijantis mintimis, dirbant grupėmis, skaitant, klausantis ir stebint video medžiagą, rašant laiškus, kuriant pristatymus poromis ar komandomis.
Projekto tikslinė grupė: 8a klasės mokiniai 
Projekto partneriai: Ispanijos mokykla
Projekto įgyvendinimo laikas 2016-2017 m.m.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Lijana Ivoškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Projektas „Mažieji olimpiečiai“

Tikslas. Diegti vaikams olimpizmo idealus, olimpines vertybes, principus ir kultūrą, organizuojant ir vykdant sportinę, šviečiamąją, kultūrinę veiklą.
Projekto anotacija. Projektas „Mažieji olimpiečiai“ orientuotas į olimpinių vertybių ugdymą. Projekto idėja- atkreipti ugdymo įstaigų bendruomenių dėmesį į sportą ne kaip į didžiųjų pasiekimų sritį, bet kaip į garbingos kovos, pagarbos kitam žmogui, draugiškumo dvasią skatinančią veiklą. Projekto metu vaikams suteikiama žinių apie olimpinį sąjūdį, plečiama sveikos gyvensenos kultūra, skatinamas fizinis aktyvumas, vykdoma sportinė veikla. Veiklos vykdomos kartu su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kurios nėra projekto ,,Olimpinė karta“ narės, taip skleidžiamos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo idėjos. Projekto dalyviams organizuojama pažintinė, praktinė, kūrybinė veikla.
Projekto tikslinė grupė. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, 6-7 metai.
Projekto partneriai: Raseinių lopšelis-darželis ,,Saulutė “, Raseinių lopšelis-darželis ,,Liepaitė“,
Raseinių r. Nemakščių darželis.
Projekto įgyvendinimo laikas. 2016-09-01 - 2016-11-18
Projekto koordinatoriai. Mindaugas Zybartas, kūno kultūros mokytojas ekspertas; Ilona Zybartė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Projektas „Kalėdinė šiluma ir gera sveikata“

Projekto tikslas: Plėsti mokinių  tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, visapusiškumą, ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą savo mokykla, skatinti kūrybiškumą, kelti mokinių mokymosi motyvaciją ir saviugdą, atliekant netradicinio sprendimo reikalaujančias užduotis, plėtojant intelektinės veiklos gebėjimus.
Projekto anotacija. Projektas įgyvendinamas, organizuojant veiklas, susijusias su vaistažolių pažinimu, rinkimu, panaudojimu. Ugdomi mokinių gebėjimai, kuriant ir sprendžiant praktinio turinio uždavinius, atitinkančius projekto vykdymą.  Ugdomi technologiniai mokinių gebėjimai, kuriant  ir gaminant pakuotes.
Projekto tikslinė grupė. Raseinių Šaltinio progimnazijos 6 klasių mokiniai. 
Bendras dalyvių skaičius – 19
Projekto partneriai. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Vilniaus g. 11, LT-60180, Raseiniai ;Blinstrubiškių socialinės globos namai, Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., 60345 Raseinių r. sav.
Projekto įgyvendinimo laikas. 2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Matematikos mokytoja metodininkė Liubovė Kisielienė; technologijų mokytoja metodininkė Aldona Kukulskienė; matematikos ir IT vyresnioji mokytoja Silva Bartusevičienė.

Projektas ,,Pamilk gamtą, ją pažindamas“

Projekto tikslas. Praplėsti mokinių žinias apie Raseinių rajono saugomas teritorijas ir aplinkosauginių problemų sprendimus ir galimybes. Formuoti mokinių ekologinę mąstyseną, atsakingą požiūrį į supančią aplinką.  
Projekto anotacija. Mokiniai projekto metu susipažino su Raseinių rajono saugomomis teritorijomis, jų tipais. Buvo renkama informacija apie Raseinių rajono saugomas teritorijas (Dubysos regioninis parkas, Blinstrubiškio miško biosferos poligonas). Buvo organizuotos 2 ekspedicijos į Dubysos regioninį parką, Blinstrubiškio miško biosferos poligoną. Ekspedicijos metu mokiniai susipažino su Blinstrubiškio miško biosferos poligono biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistema (ypač siekiant išlaikyti jūrinio erelio populiaciją), Dubysos slėnio savita ekosistema, turtinga augalų ir gyvūnų rūšių.Duomenys buvo susisteminami ir apipavidalinami, platinama informacija apie Raseinių rajono saugomas teritorijas (Dubysos regioninis parkas, Blinstrubiškio miško biosferos poligonas)..
Projekto tikslinė grupė. Raseinių Šaltinio progimnazijos 5-8 klasių 110 mokinių.
Projekto partneriai. Dubysos regioninio parko direkcija, UAB ,,Saudrija“, UAB „Mstilius“, privatūs asmenys.
Projekto įgyvendinimo laikas. 2016 m. rugsėjo mėn.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Linutė Žurkauskienė, geografijos mokytoja metodininkė

Projektas ,,Dvarų paveldas”

Tikslas - susipažinti su Raseinių rajono dvarais, įvairiomis priemonėmis, ieškant informacijos apie išlikusius ir neišlikusius rajono dvarus, jų reikšmę Raseinių krašto istorijoje. Pasidalinti sukaupta  informacija, dalyvauti organizuojamose edukacinėse išvykose į Raseinių ir kitų rajonų dvarus.
Organizatoriai. Dubysos regioninio parko direkcija 
Projekto partneriai. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka ir Raseinių krašto istorijos muziejus.
Projekto dalyviai. 7 klasių mokiniai
Projekto įgyvendinimo laikas. 2016-03-16 iki 2016 -10-16
Projekto koordinatorius/vykdytojas mokykloje. Jonas Janušas, istorijos mokytojas ekspertas; Linutė Žurkauskienė, geografijos mokytoja metodininkė; Gileta Barakauskienė, biologijos mokytoja metodininkė.

Projektas ,,Eilėraštis mamytei''

Rajoninis nuotolinis projektas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ,,Eilėraštis mamytei“
Projekto tikslas - Ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimą bendrauti gimtąja kalba. 
Projekto anotacija - Projektas „Eilėraštis mamytei“, skirtas rajono mokyklų 3-4 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimo bendrauti sakytine kalba ugdymui. Mokiniai savo mokyklose sukuria po vieną eilėraščio posmelį, jį iliustruoja, pateikia MS POWER POINT programa ir elektroniniu paštu nusiunčia kitai projekte dalyvaujančiai mokyklai. Kiekvienos mokyklos mokiniai kuria gauto eilėraščio tęsinį pagal gautą pradžią, jį iliustruoja. Mokykla, gavusi savo eilėraštį, jį įgarsina ir atsiunčia projekto organizatoriams. Sukurti eilėraščiai persiunčiami visoms mokykloms. 
Projekto tikslinė grupė – Raseinių rajono ugdymo įstaigų 3-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.
Projekto partneriai – Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklos, Raseinių rajono švietimo centras.
Projekto įgyvendinimo laikas - 2017 m. vasario – balandžio mėn.
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje – Aušra Gudžiūnienė, logopedė metodininkė; Laura Burneikienė, vyresnioji specialioji pedagogė; Dalia Gricienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Kino edukacijos projektas „Kino klubas“

Projekto tikslas. Vykdyti kino edukaciją Lietuvoje, skiriant daugiau dėmesio vaikams ir jaunimui, didinti europinių filmų prieinamumą, išbandyti kino klubus kaip kino raštingumo modelį.
Projekto anotacija. Lietuvos mokyklose numatoma įgyvendinti kino edukacinį projektą „Kino klubas“, kuris yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis, vykdoma Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacijos „Film Literacy Europe”. Nacionalinis projekto koordinatorius Lietuvos kino centras.
Projekto dalyviai. Bendrojo ugdymo mokyklų 12 iki 18 metų mokiniai.
Projekto partneriai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Projektas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2017 m. sausio mėnesio. Pabaigos data nenurodyta;
Projekto koordinatoriai mokykloje: Jonas Janušas, istorijos mokytojas ekspertas;  Vaida Plučiuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,  Neringa Viršilienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Tarptautinis projektas „PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose“

Projekto tikslas. Numatoma stebėti ir išsiaškinti, kaip gyvajam pasauliui daro įtaką metų laikų kaita ir klimato pokyčiai.
Projekto anotacija. Projektas orientuotas į fenologiją, t.y. periodiško augalų ir gyvūnų gyvavimo ciklo įvykių stebėjimą ir tyrimus, skirtingose geografinėse vietovėse. Bus kuriama ir testuojama informacinė mobilioji aplikacija fenologijos tematika (angl. app – programinė įranga mobiliesiems įrenginiams ir planšetiniams kompiuteriams), kuri leis mokytojams ir mokiniams dalintis informacija apie sezoninius pokyčius, gamtinę aplinką skirtingose šalyse, aiškintis joje vykstančius procesus, spręsti įvairius uždavinius, rinkti, kaupti, analizuoti ir iš gautų duomenų daryti išvadas. Mobilioji aplikacija leis informaciją pateikti žemėlapių pavidalu. Lietuvos ir Europos mokytojai bei mokiniai turės galimybę geografijos ar biologijos pamokose tikslingai naudoti mobiliuosius įrenginius ar planšetinius kompiuterius. Projekto metu bus kuriami mokymosi scenarijai (pamokų planai), kurie vėliau galės būti naudojami mokymo procese.
Projekto tikslinė grupė. Geografijos, pradinių klasių, biologijos mokytojai, 7–14 metų mokiniai
Projekto partneriai. Švietimo informacinių technologijų centras kartu su trejomis Europos šalimis: Jungtinė Karalystė, Danija, Ispanija
Projekto įgyvendinimo laikas 2015.09.01–2018.08.31
Projekto koordinatorius/vadovas mokykloje. Linutė Žurkauskienė, geografijos mokytoja metodininkė, Gileta Barakauskienė, biologijos mokytoja metodininkė, Liuba Vaigauskienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė.

Šių metų spalio 21 d. Švietimo informacinių technologijų centras skelbė mokyklų atranką dalyvauti projekte „PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose“. Projektui buvo pateikta 30 paraiškų. Projekte dalyvauti - atrinkta 10 mokyklų.
Skelbiame atrinktas 10 mokyklų, kurios kviečiamos dalyvauti projekte:

  1. Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračio gimnazija;
  2. Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazija;
  3. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija;
  4. Raseinių Šaltinio progimnazija;
  5. Vilniaus Žemynos progimnazija;
  6. Panevėžio „Žemynos“ progimnazija;
  7. Vilniaus Balsių progimnazija;
  8. Šilalės rajono Obelyno pagrindinė mokykla;
  9. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla – daugiafunkcis centras;
  10. Senųjų Tarkų Kęstučio pagrindinė mokykla.

Atnaujinta: 2019-03-14