Biblioteka

Šaltinio progimnazijos bibliotekininkė Ida Matelienė

Bibliotekininko pareigybės aprašas

Bibliotekos fonduose sukaupta 12333 vienetų spaudinių. Kasmet bibliotekos darbuotojai aptarnauja apie 990 įstaigos darbuotojų ir mokinių, užregistruoja apie 17800 skaitytojų apsilankymų.

Bibliotekos darbuotojas:

 • organizuoja skaitytojų aptarnavimą, informavimą bei konsultavimą skaitykloje, komplektuoja skaityklos fondą, organizuoja bei realizuoja fondo sustatymo bei tvarkymo darbus;
 • metams pasibaigus, rengia bibliotekos statistinę ataskaitą;
 • prenumeruoja periodiką;
 • kasmet sudaro bibliotekos veiklos programą ir užtikrina jos įgyvendinimą;
 • rūpinasi vadovėlių užsakymu, tvarkymu bei išdavimu;
 • materialiai atsako už vadovėlių apskaitą;
 • aptarnauja skaitytojus pagal darbo grafiką;
 • teikia informaciją apie skaitykloje esančius spaudinius, padeda susirasti reikiamą literatūrą, supažindina su bibliotekos taisyklėmis ir tvarka, atsako į skaitytojų bibliografines užklausas, moko juos naudotis atviru fondu;
 • veda skaitytojų, lankytojų, gaunamos, išduodamos ir nurašomos literatūros apskaitą;
 • rengia naujų knygų ir temines parodas;
 • rūpinasi informacijos sklaida švietimo, meno, kultūros ir kitais klausimais;
 • veda informacinio raštingumo pamokėles moksleiviams.;
 • užtikrina skaitytojų drausmę skaitykloje ir fondo apsaugą.
   

Darbo laikas:

Pirmadieniais - penktadieniais 7.30 – 16.00
Pietūs  12.00 – 12.30
Paskutinė mėnesio darbo diena - sanitarinė (skaitytojai ir lankytojai neaptarnaujami)

Aptarnaujame:
Po pirmos pamokos     5 - 8 klasės
Po antros pamokos      5 - 8 klasės
Po trečios pamokos     1 - 4 klasės
Per likusias pertraukas - visų likusių klasių mokiniai

Spauda skaitoma tik skaitykloje.