Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas

Atsižvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus, veikla:

Vykdoma aplinkose, kurios padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus; sporto salėje, stadione, aktų salėje ir kt. 

Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti valandos skirtos atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai.

Mokykla mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir siūlo neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro.

Neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. pirmam pusmečiui

 

Atnaujinta: 2020-09-21