Mokyklos naujienos

Kompiuterinės technikos problemų sprendimas

Dėl kylančių techninių problemų, naudojantis progimnazijos duotais kompiuteriais ir planšetėmis bei jų sprendimo galimybių, mokinių tėveliai gali kreiptis į progimnazijos kompiuterinių sistemų specialistą Justiną Pipirą tel. (8 639) 79 681, el. p. j.pipiras@saltiniomokykla.lt  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 

Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo COVID-19 valdymo metu

Vadovaujantis Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V1-176 „Dėl  ugdymo proceso organizavimo COVID-19 (koronaviruso) valdymo metu“  Raseinių Šaltinio progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki naujo Raseinių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos priimto sprendimo PUG, 1-8 klasių mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Mokyklos direktorė V. Zubrickienė

Rugsėjo 14 -22 dienomis Raseinių Šaltinio progimnazijoje buvo organizuojama Sveikos gyvensenos iniciatyvų savaitė „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Pirmąją dieną progimnazijos Mokinių taryba mokyklos erdves papuošė plakatais-kvietimais, raginančiais visą mokyklos bendruomenę įsijungti į numatytas sveikatinimo veiklas. 

ENO organizacija („Environment online“) kviečia visas mokyklas ir jų mokinius dalyvauti Pasaulinėje medžių sodinimo dienoje, kuri vyksta rugsėjo 21 dieną! Šią dieną mūsų progimnazijos pirmokai pasodino ąžuolą-tvirtybės ir ilgaamžiškumo simbolį. Ąžuolą ir dar 2012 medžių dovanojo Austrijos įmonė „Vresh-Clothing“, vykdanti tvarią ir tausojančią gamybą.

Mokinių srautų judėjimas

Šaltinio progimnazijos 1-4 klasių ir PUG mokinių srautų judėjimas

Šaltinio progimnazijos 5-8 klasių mokinių srautų judėjimas

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) LANKYMOSI RASEINIŲ ŠALTINIO  PROGIMNAZIJOJE NUO 2020 M. RUGSĖJO 2 D. TVARKA

Mero potvarkis dėl konkurso Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Mero potvarkis dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Birželio 18 dieną į Šaltinio progimnaziją rinkosi 8 klasių mokiniai, jų klasės vadovai, tėveliai, mokytojai į Atsisveikinimo su mokykla šventę. Skambučio melodija nuskambėjo kaip visada, tačiau neįprastai tuščioje mokykloje, aktų salėje. Tai nesutrikdė šventinės nuotaikos. Juk nueitas prasmingas pažinimo, atradimų, buvimo bendruomenėje kelias. 

Gegužės mėnesį  5-8 klasių mokiniai atliko projektą „Matematika praktikoje“. Mokiniai turėjo sukurti ir iliustruoti matematinį praktinio turinio uždavinį. Tai skatino mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas. 

Matematikos mokytojos 

 

Konkurso ,,Kovo 11-oji - tai mes'' padėka ir dovana mokyklai

Padėka Raseinių Šaltinio progimnazijai

Dovana Raseinių Šaltinio progimnazijai

Kaip ir kasmet Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuoja Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą. Šiemet minime 79-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

Gegužės 19 d. Šaltinio progimnazijoje nuotoliniu būdu vyko dailyraščio konkursas ,,Plunksnelė". Konkurse dalyvavo 1-4 klasių mokiniai. Dailyraščio konkurso "Plunksnelė 2020" laureatai: Ugnė Klimaitytė, 1b klasė, Jokūbas Beresnevičius, 2b klasė, Urtė Juškytė, 3c klasė, Viltė Žukauskaitė, 4a klasė.

Konkursą organizavo pradinių klasių mokytojos: A. Čepauskienė ir G. Matusevičienė